24 Mart 2019 Pazar
Gökdağ, “Öğrencilere verilen krediler karşılıksız olsun”

Gökdağ, “Öğrencilere verilen krediler karşılıksız olsun”

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, 351 Sayılı Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasını Öngören Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklifin gerekçesinde, “Her yıl üniversitelerimizden yüzbinlerce öğrencimiz Kredi Yurtlar Kurumunca verilen katkı ve öğrenim kredisi borçlarıyla mezun olmaktadır. Kanunen mezun olan öğrenciler bu borçları mezuniyetten iki yıl sonra geri ödemeye başlamaları gerekmektedir. Bazı istisnai durumlarda (askerlik, doktora, yüksek lisans gibi) bir yıl erteleme mümkün olmaktadır. Kredi ödemelerini erteleme imkânı yok ise aylık 1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır. İşsizlik oranının çok yüksek olduğu Türkiye şartlarında üniversiteden yeni mezun bir kişinin iş bulması pek kolay olmadığını belirten Gökdağ, 2017 Yılı resmi verilerine göre açıklanan Ekim 2017 işsizlik rakamlarında işsizlik oranı %10,3 tür, bu oranın içinde işsiz üniversite mezunlarının oranı %27dir. Bu oranlara bakılınca Türkiye’deki üç milyonu aşkın işsizden 947 bin kişinin üniversite mezunu olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız” dedi.

YÜZBİNLERCE ÜNİVERSİTELİ MEZUN, İŞ BULAMADAN KREDİ BORCU ÖDEMESİYLE KARŞI KARŞIYA KALIYOR

Ailelerin çocuklarını bin bir fedakârlıkla üniversiteye gönderdiğini kaydeden Gökdağ, ailelerin, çocuklarının üniversite mezunu olmaları durumunda kendilerinden daha iyi bir yaşam koşullarına kavuşacağı ümidi ile ellerindeki tüm imkânları seferber ettiğini, bu fedakârlığın sonucunda üniversite bitiren çocuklarının iş bulamayınca büyük hüsran yaşadıklarını ve bunun sonucunda iş bulma umudunu gün geçtikçe yitiren genç mezunlar, her geçen gün daha vasıfsız işlerde daha düşük maaşlarla çalışabilmek için bile adeta yarış haline girdiklerini, birçoğunun asgari ücret ile bile çalışmaya razı olmasına rağmen iş bulamadıklarını söyleyen Gökdağ, genç mezunların iş bulma sıkıntısına ek birde devlete olan kredi borçlarının ödeme günü gelmesinin verdiği stres, ödeyememe durumunda icra takibine düşme korkusu yaşamaları umutlarını iyice yitirmelerine neden olduğunu, bu nedenle ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimizi bu olumsuz şartlarının bir parça düzelmesi ve rahatlamaları açısından Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu tarafından verilen krediler karşılıksız olmalıdır.” dedi.

“ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZ GENÇLERİN SAYISI SÜREKLİ ARTIYOR!”

Yıllara göre üniversite mezunu işsiz gençlerin sayısı sürekli arttığına dikkat çeken Gökdağ, “2017 yılında öğrenim kredisi kullanan 1 milyon 156 bin 832 öğrenciden 239 bin 97’sinin kredi borcunu zamanında ödeyemediği, Katkı kredisi kullanan 388 bin 225 öğrencinin ise 106 bin 185’inin kredi borcunu ödeyemediği saptanmıştır” dedi.

-“MADEM EKONOMİK BÜYÜME REKORLARI KIRILIYOR ÖĞRENCİ KREDİLERİ KARŞILIKSIZ OLSUN!”

Gökdağ, Öğrenim ve Katkı kredilerinin, çoğunlukla dar gelirli ailelerin çocuklarına verildiği dikkate alındığında, hükümetin ekonomik büyümenin rekor kırdığı ve milli gelirin kişi başı 10.000 dolara ulaştığı söylemleri ortada iken, yüksek öğrenim öğrencilerinin aldığı kredilerin karşılıksız olması ve kredi borcu olan mezunların borçlarının silinmesi yerinde olacaktır. Unutulmamalıdır ki eğitimli gençlerin iş dünyasında yer alması ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. İşsizlik yüzünden bunalmış bu gençlerimizin sırtında kambur olan bu öğrenim ve katkı kredisi borçları silinmeli ve bundan sonra da bu krediler karşılıksız verilmelidir” dedi.

Gökdağ, kredilerin karşılıksız verilmesi ve kredi borçlarının silinmesiyle, Yüksek öğrenim görenlerin mezuniyet sonrası iş dahi bulamadan borçlandırılmış olmalarının verdiği sıkıntı ve iş bulma sürecinin uzaması yüzünden icra takibine düşme risklerinin ortadan kalkmasının sağlanacağını belirten Gökdağ; verdiği Kanun Teklifinde; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun, yüksek öğrenim gören ve bu kanuna göre yapılacak yönetmeliklerle belirtilen esas ve şartlar içinde yeterlikleri ve ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere öğrenim süreleri boyunca öğrenim ve katkı kredisini karşılıksız olarak vermesini, öğrenim ve katkı kredisi almakta olanlar ile kredi borcu olanların borçlarının başka bir işleme gerek kalmaksızın silinmesini teklif etti.

 

30.03.2018 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz