1 Ağustos 2021 Pazar
Mahir Ceylan, Medical Park’ta

Mahir Ceylan, Medical Park’ta

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Neonatoloji Uzm. Dr. Mahir Ceylan hastanenin çocuk yan dal kadrosuna katılarak hasta kabulüne başladı.

Neonatoloji Uzm. Dr. Mahir Ceylan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini 2006 yılında tamamladı. 2012 yılında ise Trakya Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında tıpta uzmanlık; 2018 yılında da Erciyes Üniversitesi’nin yan dal uzmanlık branşı olan Neonatoloji alanında ikinci uzmanlık belgesini aldı.

Türkiye’nin bir çok bölgesinde görev alan Uzm Dr. Ceylan 2006 ile 2007’ de Van Başkale Albayrak Sağlık Ocağı’nda Pratisyen Tabiplik, 2012 ile 2015 yılları arasında Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde Pediatri Uzmanlığı, 2018 ile 2020 yıllarına gelindiğinde de Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Neonatoloji Uzmanı olarak çalıştı. Çok sayıda bilimsel yayını ve makalesi bulunan Neonatoloji Uzmanı Dr. Mahir Ceylan, Temel ve ileri Mekanik Ventilasyon kursu ile Yenidoğanda Güncel Yaklaşımlar Kursu adı altında bir çok sertifikaya sahiptir.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Neonatoloji Uzm.Dr. Mahir Ceylan,Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi hakkında bilgiler paylaştı: ‘’ Yeni doğan bebeklerde meydana gelebilecek komplikasyonlara anında ve doğru şekilde müdahale edilebilmesi, yaşama şansının artırılması ve tedavilerde başarı oranının yükseltilebilmesi bakımından donanımlı yoğun bakım ünitelerinin varlığı çok büyük bir önem taşır. Bebeğin olası tedavi ve bakım uygulamaları esnasında tüm teknolojik ekipmanların bulundurulduğu özel ve izole alanlarda, uzman sağlık profesyonelleri tarafından gözetim altında tutulması gerekir. Bunun için doğumun Yenidoğan Yoğun Bakım birimleri bulunan sağlık kurrumlarnda gerçekleştirilmesi çok önemli bir unsurdur. Bu bağlamda; Medical Park Gaziantep Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bebeklerimiz için 35 küvözümüz mevcuttur. Medical Gaziantep Hastanesi’nin çocuk yan dal branşlarının artması ile pediatri alanındaki boşluk bir nebze de olsa dolmaya başlamıştır. Hastanemizde tedavi gören bebeklerin de bu yönden avantajlı olduğunu söyleyebiliriz şöyle ki hastanemizde tedavi olan bebekler hem pediatri yan dal branşları hem de pediatrik cerrahi imkanlarından anında faydalanma imkanına sahip olmaktadır çünkü biz diğer hekimlerimizle koordineli biçimde çalışıyoruz. Örneğin doğuştan oksijensiz kalan bebekler (orta ve ağır perinatal asfiksi) için Terapotik Hipotermi, sarılığı olan bebeklerde fototerapi ve gerekirse kan değişimi yapılabilmektedir. Bunun yanında erken ve geç sepsis tanımlı bebeklerde takip ve tedavi, doğuştan metabolik hastalıklı yada konjenital kalp hastalığı olan hastalar gibi takibi dikkat ve hassasiyet gerektiren pek çok tıbbi durumun başarılı bir şekilde takip ve tedavisi yapılmaktadır. Bu şekilde bebeklerde sağ kalım oranlarının artırılmasına yönelik faaliyetlerimiz her geçen katlanarak devam edecektir’’ diye konuştu.

Neonatoloji Uzmanı Doktor Mahir Ceylan'ın ilgi alanları ise Pretermlik ve sorunları, Perinatal asfiksi, Neonatal sepsis, Sarılık, Konjenital kalp hastalıkları, Erken başlangıçlı metabolik hastalıklar, Yenidoğan dönemi cerrahi hastalıkları, Konjenital anomaliler olarak sıralanmaktadır.

11.09.2020 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz