4 Temmuz 2020 Cumartesi
MMO’da görev dağılımı yapıldı

MMO’da görev dağılımı yapıldı

Gaziantep Makina Mühendisleri Odası (MMO) Şube Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Kocalar yönetiminde görev dağılımı yapıldı.

Seçim sonucunda göreve gelen Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirerek, görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirledi.

ŞUBE YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER

Aykut KOCALAR: Başkan                          

Özge RENKLİDAĞ: Başkan Vekili              

Kemal KESKİN: Sekreter Üye                      

Çetin KÜLAH: Sayman Üye            

Hamit ÖZTÜRKMEN: Üye

Kerem CİRO: Üye                             

Aydın KALEOĞLU: Üye                                         

ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Özer PARLAK: Y. Üye

Eyüp ZENGİN: Y. Üye

Ali İSLAM: Y. Üye

Caner ÇELİKKOL: Y. Üye

Sultan Büşra ARTAŞ Y. Üye

Salih ÇİLSAL: Y. Üye           

Yunus Emre KÜLEKÇİ: Y. Üye       

Başkan Kocalar yaptığı açıklamada, “Ülke sanayimizin geliştirilmesi ve bağımsızlaştırılması için, Ülke ve toplum yararına olan her konuda üzerimize düşen görev ve sorumluluk bilinci ile çalışmalarımız geçmiş dönemlerde olduğu gibi artarak devam edecektir. Sanayiye yönelik mesleki ve teknik hizmetlerimizi artırarak mesleki sorumluluğumuzu yerine getirmeye ve üye ihtiyaçları doğrultusunda Oda çalışmalarını artırarak, birlikte üretme ve birlikte yönetme anlayışı ile Oda - Üye ilişkilerini daha üst boyutlara taşımaya gayret edilecektir.

Demokratikleşmenin ve Sanayileşmenin ülkenin genel sorunlarından ayrılmayacağı düşüncesiyle, her dönem olduğu gibi bu dönemde de ülkemizin diğer sorunları, çalışmalarımız kapsamına alınarak, gündemde tutulmaya ve kamuoyu duyarlı hale getirilmeye çalışılacaktır. Üyelerimizden ve bilimsel çalışmalarımızdan aldığımız güçle, biliyoruz ki bu dönemde de ilerici ve çağdaş bir yönetim anlayışı ile birçok görev daha bizleri bekliyor.

Atmış beş yıllık onurlu bir geçmişe sahip olan Odamız, her zaman olduğu gibi;

Hukukun üstünlüğüne inanan, ilerici, çağdaş, laik, demokratik ve sanayileşen ülkeden yana tavır koyan, Ülke ve kent sorunları ile yakından ilgilenen çözüm ve öneriler sunan, bilimsel çalışmaları rehber edinen, bilimsel ve etik değerler ışığında toplum, meslek ve meslektaş yararına çalışan, düşünce ve inançlara saygılı olarak ayrılıkları değil, buluşma noktalarını öne çıkaran, hiçbir üyesinin sorununu dışlamayan, işsiz üyelere iş bulunması konusunda planlı ve düzenli çalışmalar yapan, üyelerinin mesleki konularda iş imkânlarının artırılması yönünde araştırma ve çalışmalar yapan, üyelerinin çalışma hayatında özlük, ekonomik, sosyal ve mesleki koşulların iyileştirilmesi için azami ölçüde çaba sarf eden, kadın üyelerin Oda çalışmalarına aktif katılımını sağlayıp, meslek yaşamlarında etkinliklerinin artırılmasına ve yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapan, karar alma süreçlerinde demokratik, katılımcı ve birlikte üretme, birlikte yönetme anlayışı ile Odamızın tüzük ve yönetmeliklerine bağlı kalarak, çalışmalarına devam edecektir” dedi.

14.02.2020 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz