31 Mayıs 2023 Çarşamba
Birlik kurulmalı

Birlik kurulmalı

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, fıstık üreticilerinin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Sulama sorununun bir an önce giderilmesini isteyen Kaplan, fıstık üreticilerinin sorunları aşmasında yardımcı olacak bir birlik kurulması gerektiğini bildirdi.

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, fıstık üreticilerinin kronikleşen sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi veren Kaplan, Gaziantep deyince akla ilk gelen, şöhreti ülke sınırlarını aşan Antep fıstığı geldiğini kaydetti. Kaplan, üreticilerin sulama başta olmak üzere; fiyatlardaki istikrarsızlık, devlet destekli tarımsal sigorta primlerinin yüksek olması, hasat zamanında artan hırsızlık, ihracatın zayıf olması gibi birçok sorunla karşı karşıya kalarak emeğinin karşılığını alamadığını bildirdi.

SULAMA SORUNU GİDERİLMELİ

Antep fıstığı üretiminin en büyük sorununun sulama olduğunu belirten Kaplan, “Var yılı, yok yılı” olarak tabir ettiğimiz dönem dönem artan, dönem dönem azalan üretim, sulama sorunu giderildiği takdirde çok ciddi verimlilik kazanacak” dedi. En çok fıstık üreten iki ülke olan Amerika ve İran’ın üretimini sulamayla katladığına dikkat çeken Kaplan, ülkemizde ise üretiminin tamamına yakını Güneydoğu Anadolu’da olan Antep fıstığındaki rekoltenin sulama sorunu ve kuraklık nedeniyle azaldığını bildirdi.

BİR DİĞER SORUN ARACILAR VE STOKÇULAR

Fırat Nehri’nin sulama için iyi bir alternatif olacağının altını çizen Kaplan, aracılar ve stokçuların da sorununun bir başka kaynağı olduğunu ifade etti. Kaplan, “Aracılar ve stokçular fiyat artışı anlamında piyasayı günlük speküle edebiliyor. Çiftçi, hasat zamanı ürününün tarlada kalmaması için kredi çekiyor. Krediyi ödemek için de bir an önce satmak zorunda kalıyor. Stokçu çiftçiden çok düşük rakamlarla aldığı fıstığı bekletip, fıstık fiyatları arttığı zaman satıyor. Çiftçinin elinden yok pahasına alınan fıstık, stokçu tarafından fahiş rakamlarla piyasaya sürülüyor. Çiftçi elindeki parayla bankanın faizini ancak karşılarken, stokçular eliyle piyasada fıstık yüksek fiyata tüketiciye ulaşıyor. Aracılar ve stokçular hiçbir emek sarf etmeden üreticilerden çok fazla kazanç sağlamış oluyor” dedi.

MUTLAKA BİRLİK KURULMALIDIR

AKP döneminde üreticilerin çıkarını koruyan, sorunlarını kamuoyuna taşıyan Güneydoğu Birlik’in kapatılmasının ardından Güneydoğulu çiftçilerin sahipsiz kaldığını kaydeden Kaplan, atılacak en önemli adımın fıstık üreticilerin örgütleneceği, ürünlerini verebileceği, stokçularla üreticilerin arasındaki dengeyi düzenleyebilecek, fıstığa sahip çıkacak devlet destekli bir birlik kurulması olacağını söyledi.

ÜRETİMDE İKİNCİ, İHRACATTA SONUNCUYUZ

Antep fıstığı ihracatının yeterli olmadığını bildiren Kaplan, “ Dünya’da ABD’den sonra fıstık üretiminde %24 ile ikinci sıradayız. Sınır komşumuz İran ise %22 ile üçüncü sırada. ABD ürettiği fıstığın % 32’sini, İran % 33’ünü ihraç ederken, biz sadece % 2’sini ihraç edebiliyoruz. Bunun nedeni de tarım girdilerindeki maliyetlerin yüksekliği ve fiyat istikrarsızlığıdır. Fıstık üretiminde Dünya’da ikinci olan ülkemiz diğer ülkelerle rekabet etmekte zorlanıyor. Hükümetin fıstığın önündeki engelleri kaldırıp, ithalatı değil, ihracatı destekleyecek adımlar atmalıdır” dedi.

TARSİM PRİMLERİ DÜŞÜRÜLMELİ

Devlet Destekli Tarımsal Sigorta (TARSİM) primlerinin yüksek olması nedeniyle, zor şartlarda üretmeye çalışan çiftçinin mecburen verimi düşük göstermek zorunda kaldığını söyleyen Kaplan, “25 kiloluk ürün alacağı ağacı 15 kilo ürün veriyormuş gibi gösteriyor. Sonra dolu ve ya benzeri bir afet meydana geldiğinde düşük gösterdiği ağacın kaybı da haliyle çok az gibi gözüküyor. Dolayısıyla çiftçi mağduriyetinde de yeterli sigorta parasının alamıyor. Bu mağduriyetin giderilmesi için tarımsal sigorta primlerinin düşmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

EMEK HIRSIZLARINA ÖNLEM ALINMALI

Hasat zamanı ise fıstık üreticisinin emek hırsızlarıyla mücadele ettiğini kaydeden Kaplan, geçtiğimiz günlerde 350 kilo fıstığın çalındığının haberlere yansıdığını anımsattı. Kaplan, fıstık bahçelerini korumak amacıyla kolluk kuvvetlerinin gerekli tedbirleri almasını istedi.

BAKAN’A SORULAR

Kaplan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli’nin yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

-Bakanlığınızın, Antep fıstığı üretimini devlet desteği kapsamına almayı yönelik herhangi bir çalışması var mıdır/olacak mıdır?

-Yıllara göre ayrı ayrı belirtilmek üzere son 5 yılda Türkiye, kaç ülkeye, ne kadar Antep fıstığı ihraç etmiştir?

-Stokçular ve üreticiler arasındaki fiyat dengesizliğini ortadan kaldıracak bir çalışmanız var mıdır?

-Fıstık ihracatının oranının yükseltilmesine, verimliliğin artırılmasına ve piyasadaki fiyat istikrarsızlığına yönelik önlem alınacak mıdır?

-Hasat zamanı yaşanan hırsızlık olaylarının önüne geçmek için kolluk kuvvetleri ile herhangi bir çalışma yürütülecek midir?

-Antep fıstığına uygulanan KDV oranlarıyla ilgili üretici ve perakende satışında fiyat farkından kaynaklanan kayıt dışı durumu gidermek için hangi çalışmalar yürütülmektedir?

8.08.2018 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz