29 Mart 2023 Çarşamba
DEVLET ÇİFTÇİYE; ÇİFTÇİ BANKALARA BORÇLU

DEVLET ÇİFTÇİYE; ÇİFTÇİ BANKALARA BORÇLU

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması için Meclis Başkanlığına önerge verdi.

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması için Meclis Başkanlığına verdiği önergede Türkiye genelinde ve Gaziantep’te imara açılarak yok edilen tarım arazilerini ve çiftçinin alamadığı destek prim ödemelerini sordu. 

Milletvekili Kaplan, iklim ve biyolojik çeşitliliği sayesinde ekolojik anlamda avantajlı kabul edilen ülkemizin, tarım arazilerinin sürekli azaldığına dikkati çekti. “Türkiye yakın geçmişte tarımsal üretimi tüketimini karşılayabilen ender ülkeler arasında olmasına rağmen, bugün temel gıda maddelerinin bile ithal ediliyor olması, siyasal iktidarın tarım sektöründeki yanlış politikalarının yıkıcı etkisinin kanıtıdır’’ dedi.

ÜRÜNÜN MALİYETİ ARTTI!

CHP’li Kaplan, “Sektörde yakıt, gübre, tohum, ilaç ve ekipman gibi girdilerin ithal ve maliyetli olmasının yanında ürünlerin satışında çiftçilerden çok tüccarların kârlı çıktığı bir sistemin hakim olduğunu ve kâr marjı düşen çiftçinin çaresiz banka kredilerine umut bağlayarak daha da borçlandığını” belirtti.

TARIM VE EMEKÇİLERİ DESTEKLENMİYOR.

Milletvekili Kaplan, tarımsal destek ödemeleri konusunda beklentileri karşılanmayan çiftçilerin, sektörden çekilmek durumunda bırakıldığına değindi. “Siyasal iktidarın inşaata dayalı ekonomik büyüme modelinin bir sonucu olarak tarım arazilerinin imara açılmasıyla Türkiye verimli tarım alanlarını kaybetmektedir’’ diyen Kaplan, Gaziantep’te de durum farklı olmamakla birlikte kentin güneydoğusundan başlayıp batıya doğru ilerleyen bir betonlaşma söz konusudur.’’ ‘’Kent merkezi dışında tarımın yaygın yapıldığı İslahiye, Nurdağı, Nizip, Oğuzeli ve Araban ilçelerinde de sulu tarım arazileri konut ve ticaret alanlarına dönüştürülmeye devam edilmektedir. Antepfıstığı ağaçlarının ve bağların bulunduğu araziler şimdi konut ve ticari alanlara ev sahipliği yapmaktadır.’’ dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlaması için Meclis Başkanlığına verdiği önergede “Türkiye’deki tarım alanlarının kaç hektarı sulanabilir arazi özellikler taşımaktadır? Halen kaç hektar alanda sulu tarım yapılmaktadır? Gaziantep ilinde toplam tarım arazisi kaç hektardır, bunun ne kadarı sulanabilir arazi özellikleri taşımaktadır? Yanıt vereceğiniz tarih itibariyle kaç hektar alanda sulu tarım yapılmaktadır? Gaziantep’te sulamaya açılması planlanan tarım arazileri var mıdır? Şayet varsa hangi takvim yılı içerisinde sulu tarıma başlanacaktır?” diye sordu.

BAKAN’A SORULAR;

  1. Türkiye genelinde toplam tarım arazisi kaç hektardır? Bunun kaç hektarı sulanabilir arazi özellikleri taşımaktadır? Halen kaç hektar alanda sulu tarım yapılmaktadır?
  2. Türkiye genelinde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı kaçtır? 2010-2020 yılları arasında çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısının yıllara göre dağılımı nedir? Gaziantep’te çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı kaçtır? Bunların son on yıldaki dağılımı nasıldır?
  3. 2010- 2020 yılları arasında ülkemizdeki tarım alanlarından kaç hektarlık bir alan imara açılmıştır ve amacı dışında kullanılmaktadır?
  4. Gaziantep ilinde toplam tarım arazisi kaç hektardır, bunun ne kadarı sulanabilir arazi özellikleri taşımaktadır? Yanıt vereceğiniz tarih itibariyle kaç hektar alanda sulu tarım yapılmaktadır? Gaziantep’te sulamaya açılması planlanan tarım arazileri var mıdır? Şayet varsa hangi takvim yılı içerisinde sulu tarıma başlanacaktır?
  5. Gaziantep’te 2010-2020 yılları arasında imara açılan tarım arazisi kaç hektardır? Gaziantep genelinde 2010-2020 yılları arasında çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısının yıllara göre dağılımı nedir?
  6. Gaziantep genelinde 2010-2020 yılları arasında tarımsal destek ödemelerinin miktar ve faydalanan çiftçi sayısının yıllara göre dağılımı nedir
  7. 18/4/2006 tarihinde kabul edilen Tarım Kanunu sonrası ülkemiz tarım üreticilerine toplam ne kadar destekleme ödemesi yapılmıştır? Yıllara göre dağılımı nedir? Tarımsal desteklemelerin finansmanı başlıklı Tarım Kanunu’nun 21. Maddesi ‘’Tarımsal destekleme programlarının finansmanı, bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz.’’ Hükmüne haizdir. Bu kapsamda kanunda belirtilen alt limitten ne kadar sapılmıştır? Yıllar itibariyle yapılan desteklemeler gayrisafi milli hasılanın yüzde kaçına tekabül etmektedir? Bakanlığın Türkiye’de üretim yapan üreticiye yapması gerektiği halde yapmadığı destekleme ödemesi toplamı ne kadardır?
3.03.2020 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz