19 Ekim 2021 Salı
GAÜN’de coğrafya söyleşileri

GAÜN’de coğrafya söyleşileri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Gezgin Doğacılar Kulübü etkinlikleri kapsamında Coğrafya ve Felsefe bölümlerinin katkılarıyla hazırlanan Coğrafya Söyleşileri Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda düzenlendi.

Etkinlikte; Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Senem Kurtar, “Gündelik Hayat ve Kent', Doç. Dr. Ömer Faik Anlı, “Mekan, Coğrafya, Sosyal Bilim”, Doç. Dr. Nuri Yavan, “Ekonomik Coğrafyanın Kentsel Gelişim ve Bölgesel Kalkınma Sürecine Katkıları Üzerine” sunumlarını gerçekleştirdi.

‘Gündelik Hayat ve Kent' konulu sunumunu yapan Doç. Dr. Senem Kurtar, kentin hazır oluşan ve içerisinde yaşanılan bir yerin olmadığını, sürekli oluşan ve bu oluşumda insanların da payı olduğunu söyledi. Doç. Dr. Kurtar, “Felsefede dâhil olmak üzere tüm sosyal bilimlerin gözünü diktiği yer gündelik hayat. Çünkü her şeyi gündelik hayata taşıyoruz. Bu sadece yozlaşma, yabancılaşma süreci olmayıp aslında her türlü dönüşüm ve yeniliğin, yaratıcılığın veya bireyin kendi yaşamını keşif etmesinin, tümünün gündelik hayatta olduğunu, bununla ilgili çeşitli teorilerin neler söylediğini, buna nasıl yaklaşıldığını, bunun sadece bir anlam okuması üzerinden geçilemeyeceğini aslında eleştirel düşünmeyi ve yaklaşmayı da içerdiğini öne çıkartıyor. Her ne kadar kırsal dünyada gündelik hayat olsa da, daha çok kentleşme ile ilgili süreci anlatıyor” şeklinde konuştu.

Mekan ve bilim veya sosyal bilim denildiğinde akla ilk gelen bilim dalının coğrafya olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ömer Faik Anlı, bir bilim felsefecisi olarak, epistemoloji bağlamında coğrafya bilimini ele aldı. Coğrafyanın çok parçalı yapısında problem odaklı ve problem çözücü bir bilim dalı olması için neler olması gerektiğinin analizine de değinen Doç. Dr. Anlı, “Coğrafya ana hatlarıyla yani mekanı konu alan bir bilim dalı olarak fiziki ve beşeri coğrafya olarak iki paradigma üzerinden gidiyor. Sosyal bilim kanadı olan beşeri coğrafya yani kenti veya mekânı konu alan olarak çok daha parçalı bir halde. Beşeri coğrafya içerisinde iktisadi, Marksist, feminist coğrafya gibi alt paradigmalar var” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Nuri Yavan ise ‘Ekonomik Coğrafyanın Kentsel Gelişim ve Bölgesel Kalkınma Sürecine Katkıları Üzerine’ konusunu ele alan sunumunda şunları söyledi: “Türkiye’de coğrafya disiplininin özelinde mezunlarımızın büyük bir bölümü coğrafya öğretmenliğini yapıyor. Batıda ve Amerika’da coğrafya bölümünde mezun olanların ancak yüzde 10 veya 15’i öğretmenlik yapıyor, geri kalanlar öğretmenlik dışı alanlarda çalışıyorlar. Kamu ya da özel sektörde çalışma alanları kamu veya özel sektörde aslında öğrendikleri teorik bilgiyi pratik alanda uygulayabilecek şekilde, gerek disiplinler programları buna göre oluşturulmuş durumda gerekse, öğrenciler eğitim sırasında stajlarla, kısmi çalışma yöntemiyle beraber sürekli olarak pratikle ve uygulamayla karşı karşıya bulunuyorlar.”

13.05.2019 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz