6 Temmuz 2022 Çarşamba
GAÜN’DE GAP YEREL MEDYA ÇALIŞTAYI

GAÜN’DE GAP YEREL MEDYA ÇALIŞTAYI

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve GAP İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Yerel Medya Kuruluşlarının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi – İhtiyaç Analizi Yapılması ve Eylem Planı Hazırlanması” projesi açılış töreni GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlendi. 

Törenin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, basının her zaman ülke gündemlerini belirleyen ve aynı zamanda konjonktürü doğru algılatan bir yapı üzerinde olduğu zaman anlam ifade ettiğini söyledi. Prof. Dr. Gür, basının beşinci kol harekâtı olarak ülkelerin gelecek vizyonunu oluşturduğunu belirterek, GAÜN İletişim Fakültesinin bu anlamda yaptığı bu çalışmayı genele yayma, ortak projeksiyon oluşturması ve öncü olması bakımından çok önemsediğini belirtti.

Yurt dışındaki basının belli noktalarda sınırlandırıldığını söyleyen Prof. Dr. Gür sözlerine şöyle devam etti: “Şiddet olaylarının basılı yayında çok az yer tutması, birçok noktada karartılması genel etik ve ahlaki çerçevede yer alırken, diğer taraftan ülkenin menfaatleri ve gelecek vizyonu açısından önemli bazı değerlendirmeler yapılırken, dikkat sarf edilirken, ülkemizde çok farklı bir yelpazede savrulup gidiyoruz. Bir taraftan fanatizmin değirmeninde öğütülürken, öbür taraftan da neredeyse kör dövüşüne dönüşen bir yapımız var. Hak temelli objektif habercilik mutlak olması gereken etik kriterdir. Eğer biz yerel basını ve genelde de ulusal basını doğru yere konumlandıramazsak onların yapacakları işleri de tam anlamıyla kavramamış oluruz ve onların yaptıkları işlerin de sonuçları maalesef ülke menfaatlerimiz doğrultusunda gelişmemiş olur.”

Prof. Dr. Gür, “GAP Bölge Kalkınma İdaresinin desteğiyle yerelden başlayacak bu kalkınma, basın mensuplarımızın haber yazım dilleri, haber aktarım dilleri, fanatizmden uzak hak temelli ve en önemlisi de muhataplarından karşı görüşler alarak objektif haberciliği ortaya koyması gerekiyor. Burada iki gün boyunca paneller yapılacak, bu panellerde özellikle savrulan diller değil, doğru habercilik, hak, hukuk temelli ve tehdit dilinden uzak, şantaj faktörünü kullanmayan, haberciliği doğru yönlendiren bir yapının oluşmasını arzuluyoruz” diyerek, Gaziantep’te görev yapan çok sayıda basın kuruluşu olduğunu sözlerine ekledi.

Yazılı ve görsel basının dışında özellikle sosyal medya da 140 karakterle infaz yapıldığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Gür, “Bu kişiler, dünyayı kurtarıyorlar ya da kendi algılarıyla dünyayı kurtardıklarını sanıyorlar. Böylesi bir ortamda eğer biz reel olarak basını doğru konumlandıramazsak, çok güçlü olan ve ülkelerin geleceğini çizecek olan basının maalesef o etki gücünü kırmış oluyoruz” dedi.

ÇALIŞMALAR 9 GAP İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, medya sektörünün hızla büyümesi ve gelişmesi ile özellikle yerel ve bölgesel yayın yapan kuruluşlarının öneminin aynı doğrultuda arttığını söyledi. Karahocagil, “Yerel medyanın günümüzde yeterli desteği bulması, etkin bir konuma gelmesi ve profesyonelliğe geçişinin sağlanması, yayın yapan bu kuruluşların yanı sıra hedef kitle durumundaki yöre halkı için de büyük yarar sağlayacaktır. Nitekim yerel medya kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve bölgedeki sosyal ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli bir role sahiptir. GAP kapsamında yer alan dokuz il tarihi, ekonomik ve kültürel olarak önemli bir birikime sahip, kadim şehirlerdir. Bu bakımdan, GAP Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel medya kuruluşlarının kent kültürü, birikimi ve hafızasına önemli katkılar sunması, bölgenin tanıtımı ve sosyo-kültürel kalkınmasında aktif bir rol üstlenmesi kalkınmaya yönelik gayretlerimizi de pekiştirecektir” diyerek, kalkınma alanında yapılan çalışmalar doğrultusunda yerel medyanın güçlü ve etkin bir şekilde bu çalışmalara katkı sağlaması tüm bölgenin yararına olacaktır şeklinde konuştu.

ELDE EDİLEN VERİLERLE ARA RAPOR OLUŞTURULDU

Programın açılış konuşmasını yapan GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Yücebaş, yerel medyanın, toplumların merkezden çevreye gerçekleşen yönetim veya bilgilendirme süreçlerine alternatif olarak, lokal olanın ve yaşamın tekil alanlarının taleplerini diğer tarafa aktarmakla kamusal beklentilerin gerçekleşmesinde önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Yücebaş, “Ülkemizde yerel medyanın bu toplumsal işlevini çeşitli sebeplerle gerçekleştirmekte zorlandığını gözlemlemekteyiz. Ekonomik, politik veya kültürel farklı etkenlerin bileşkesinden oluşan kimi yapısal problemler yerel medyayı kamusallığın çoklu olması beklenen içeriğine katkı sunmakta yetersiz kılabiliyor. Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz incelemelerle de bu dinamikleri anlamaya çalışıyoruz. Proje doğrultusunda yaklaşık bir yıl süre ile medya kuruluşları temsilcileri ile dokuz GAP ilinde toplantılar düzenledik, bu toplantılarda medya çalışanlarının sorunlarını doğrudan ilk ağızdan duyma imkânımız oldu. Master öğrencilerimizin desteği ile her ilde anketler yaptık. Akademisyen arkadaşlarımız ayrı ayrı dolaşıp medya temsilcileri ile birebir temaslar gerçekleştirdi. Öte yandan bunlarla paralel bir süreçte yerel medyanın üretimleri akademim bir perspektifle incelendi. Bu incelemelerde haber dili, haber değeri, dal haberciliği pratikleri gibi özgül konular ele alınmaya çalışıldı. Elde edilen verilerle bir ara rapor oluşturuldu. Bu ara rapor ve buradaki etkinlikte de elde edeceğimiz ilave bilgilerle ileride yerel medyanın ekonomik, toplumsal ve kültürel durumunu iyileştirmek için neler yapılabileceğine dair bir eylem planı oluşturmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmaları sonrasında GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür tarafından GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil’e günün anısına hediye takdim edildi.

ÇALIŞTAY İKİ GÜN SÜRECEK

Açılış konuşmaları sonrasında; GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Yücebaş tarafından proje sonuç raporu ve değerlendirmesi yapılacak. Öğlenden sonraki oturumlarda ise; GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Gökgöz’ün Moderatörlüğünde gerçekleşecek olan “Yerel Medyanın Ekonomik ve Teknolojik Yapısı” adlı 1. oturumda; Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işık Özkan tarafından “Yerel Medyada Yapısal Sorunlar ve Rekabet Stratejileri”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Bilgili tarafından “Yerel Medya ve Reklam”, Basın İlan Kurumundan Cenk Koray Doğan ve Altan Aydın tarafından da “Dijital Dönüşüm ve Yerel Medya” konularında sunum yapılacak.

GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Yücebaş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek “Yerel Medyanın Aktörlerinden Yerel Medyanın Sorunları: Yerel Medyaya İçerden Bakmak” konulu 2. Oturumda; Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiler Dursun “Yerel Medya Haberciliğinde Kadın”, GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Köksalan “Yerel Medya Çalışanlarının Gözünden Yerel Medyanın Sosyo-Kültürel Analizi”, GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Gökgöz “Yerel Medya Çalışanlarının Gözünden Yerel Medyanın Ekonomi-Politiği”, RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gürsoy “Yerel Medyanın Sorunları ve Çözüm Önerileri” konularında sunum yapılacak.

GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Köksalan’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek “Yerel Medya, Demokrasi ve Toplum” konulu 3. Oturumda; Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şeker “Demokratik İşlevleri Bakımından Yerel Basının Önemi", Dr. Nevriye Yıldırım: “Yerel Medyanın Toplumsal Hayattaki Rolü", Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen “Yerel Medyanın Gündem ve Kamuoyu Oluşturma Süreçleri”, Dr. İrfan Barut: “Demokrasinin Bir Bileşeni Olarak Medya ve Medya Özgürlüğü” konularından sunum yapılacak.

GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Yücebaş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek “Yerel Medyanın Güncel Sorunları” adlı 4. oturumda ise Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği’nden İdris Taş ve Ahmet Atılmış tarafından “Yerel Radyo TV’lerin Sorunları ve Çözüm Önerileri” konusunda bilgi verilecek.

GAÜN Öğretim Üyesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mesut Yücebaş’ın moderatörlüğünü yapacağı “Gaziantep Yerel Medya Sorunları ve Çözüm Önerileri Forumu”nda ise Gaziantep ilinde görev yapan yerel medya temsilci ve çalışanlarının yerel medyaya yönelik sorun tespitleri ve çözüm önerileri yer alacaktır.

8.11.2018 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz