25 Mayıs 2022 Çarşamba
Gökdağ, “Çiftçiler mağdur ediliyor”

Gökdağ, “Çiftçiler mağdur ediliyor”

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, Gaziantep’te arazi toplulaştırmanın sağlıklı bir şekilde yapılması, ivedilikle neticelendirilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve oluşan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için alınacak önlemleri belirlemek amacıyla için TBMM’nin araştırma yapmasını istedi. Gökdağ, “Toplulaştırma sağlıklı yapılmıyor” dedi.

CHP’li Gökdağ, Gaziantep’teki arazi toplulaştırma işleminin gecikmesinin yarattığı mağduriyet ve artan şikâyetlerin incelenmesi için hazırladığı araştırma önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu. Gaziantep’te 2011 yılından beri Parçalı arazileri birleştirmek, üretim girdilerini azaltıp üretici gelirlerini artırmak gibi amaçlarla yapılan arazi toplulaştırma çalışmalarının aradan 7 yıl geçmesine rağmen bitirilememesinin çiftçiyi zor durumda bıraktığını belirten Gökdağ; “Çiftçinin parsellerin yerinin değişeceği endişesiyle 7 yıldan beri ne fıstık, nede zeytin ağacı diktiğini, bu süre zarfında %20 si tamamlanan arazi toplulaştırma işinde askıya çıkarılan arazilerin listelerine çiftçilerin itiraz ettiğini ve 50 yıldır sahibi olduğu fıstık ağacının başkasına verilmesini, arazilerinin yerinin değiştirilmesini anlayamadıklarını dile getirdiklerini” söyledi.

“ TOPLULAŞTIRMA SAĞLIKLI YAPILMIYOR”

Toplulaştırma işini yapan firmanın Gaziantep dışından olması ve toplulaştırmayı yerinde inceleme yerine uydu aracılığıyla yapması, toplulaştırma yapılırken köylüye danışılmadan köy heyeti kurulmadan yapılması, çiftçinin verimli arazisini elinden alıp verimsiz bir arazi verilmesi gibi hatalar arazi sahiplerinde arazi toplulaştırma işleminin sağlıklı yapılmadığı yönünde bir kanı yarattığını belirten Gökdağ, “Toplulaştırma özellikle arpa, nohut, buğday, mercimek üreticisini daha da zora sokmaktadır. Kurak bir bölge olması sebebiyle çiftçi sondaj bile vuramaz hale gelmiştir. Çiftçi sera kursa, sondaj vursa üç gün sonra bu yer senin değil deyip yaptıklarının elinden alınacağı endişesi yaşıyor. Gaziantep çiftçisi üretim girdilerini azaltıp üretici gelirlerini arttıracağı düşüncesiyle toplulaştırmadan yana bir tavır içerisinde, ancak toplulaştırmanın 7 yıldır bitirilememesine ve yapılış şekline karşı çıkmaktadır. Zira bu işin doğru yapılmadığı çiftçilerimizin şikâyetlerinden ve uyuşmazlıkları yargıya götürmelerinden de anlaşılmaktadır. Çiftçimizi mağdur etmeden ve bir takım haksızlıklara meydan verilmeden bu işin ivedilikle sonuçlanması hem Gaziantep çiftçisini hem de Gaziantep ekonomisini rahatlatacak ve ileride oluşacak uyuşmazlıklarında önüne geçecektir” dedi.

“ÇİFTÇİNİN ARAZİSİNİ İSTEDİĞİ GİBİ KULLANAMAMASI, ANAYASAMIZDA HAK OLAN MÜLKİYET HAKKININ KISITLANMASI ANLAMINA GELMEKTEDİR”

2011 Yılından beri Gaziantep’te yapılmakta olan arazi toplulaştırma işlemlerinin bu kadar çok uzamasının birçok arazi sahibini mağdur etiğini, toplulaştırmanın gecikmesi ve uygulanan yöntemin doğurduğu mağduriyetler hem Gaziantep ekonomisine hem de Gaziantep tarımına zarar verdiğini ifade eden Gökdağ, “Arazi toplulaştırma sürecinin uzamasıyla çiftçinin arazisini istediği gibi kullanamaması aynı zamanda Anayasamızda hak olan mülkiyet hakkının kısıtlanması anlamına gelmektedir. Bu nedenledir ki bu işin bir an önce adil bir şekilde sonuçlanması herkesin menfaatine olacaktır. Gaziantep’te arazi toplulaştırmanın sağlıklı bir şekilde yapılması, ivedilikle neticelendirilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve oluşan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için bir an önce araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmalıdır” dedi.

5.01.2018 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz