1 Aralık 2021 Çarşamba
HKÜ girişimcilik merkezi kuracak

HKÜ girişimcilik merkezi kuracak

T.C. Kalkınma Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin (HKÜ) yürütücüsü olduğu “Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi Projesine” ilişkin sözleşme imzalandı.

KALYON GARAJ PROTOTİPLEME VE GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ HKÜ KAMPÜSÜNDE KURULACAK

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve İpek yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz arasında imzalanan sözleşme ile Kalyon Garaj’ın, sunacağı hizmetlerle bölgede girişimcilik ve Ar-Ge kültürünün gelişmesine, teknoloji odaklı, katma değeri yüksek ürün üretimine geçişe katkı sağlaması bekleniyor. HKÜ Kampüsünde kurulacak olan merkez, Ar-Ge kültürünün gelişmesi ve Ar-Ge çalışmalarının süreklilik kazanması, bölgedeki KOBİ/Girişimcileri yerellikten küreselliğe taşıyacak bilgi birikiminin artırılmasını ve daha etkin teknolojilerin kullanılmasını hedefliyor.

Kurulacak merkezde KOBİ’ler ile girişimcilere; Ar-Ge projeleri hazırlanması, mekanik/elektronik Ar-Ge atölye hizmeti, prototipleme hizmeti, sınai mülkiyet hizmetleri, ticarileştirme hizmeti, Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetleri gibi konularda, çeşitli hizmetler verileceği açıklandı.

KÜRESEL REKABETTE GİRİŞİMCİLERİN ÖNÜ AÇILIYOR

Başta Gaziantep olmak üzere Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağı belirtilen merkezin, bölgede katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, ihracat ile KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması ve teknolojik girişimlerin teşvik edilmesi alanlarında katkı sağlaması hedefleniyor.

Sözleşmesi imzalanan proje ile ilgili değerlendirme yapan Rektör Yılmaz şunları anlattı: “Dünyadaki gelişmelere bakılarak; ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerin ulusal sınırları aştığı, küreselleşme ile bilgi toplumuna geçişi hızlandırdığı görülmektedir. Bu hızlı değişime paralel olarak rekabet edebilirlik kavramı ön plana çıkmış, işletme, il, bölge ve ülke olmak üzere tüm düzeylerde hızlı bir yarışı beraberinde getirmiştir. Ülkelerin rekabet güçleri, pazarlanabilir mal ve hizmet üretiminden ziyade, üretilen ürünlerin ne ölçüde ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer taşıdıkları ile ilişkilidir. Üretim sektörü için en önemli servet; Ar-Ge ve inovasyon ile katma değerli ürün üretmek ve bu ürünü elde etmek için gerekli olan iş gücüne sahip olmaktır. Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi sayesinde üniversite-sanayi işbirliğini artırarak, bölgemizdeki yenilikçi ürün ve hizmetlerin sayısını artırmayı hedeflemekteyiz. Kalkınma Bakanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı’nı projemize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz.”

24.01.2018 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz