20 Ekim 2021 Çarşamba
HKÜ’den öğretmenlere önemli bir eğitim programı

HKÜ’den öğretmenlere önemli bir eğitim programı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından lisansüstü eğitim gören öğretmenlere yönelik uygulamalı “Nicel Veri Analizi Eğitimi” programı başlattı.

Program kapsamında bilimsel araştırmaların tasarlanması sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve elde edilen verilere uygun istatistiksel testin gerçekleştirilerek raporlaştırılmasına yönelik uygulamalar yer alacak. Bu bağlamda problemin tanımlanması, örneklemin belirlenmesi, amaca uygun ölçme araçlarının geliştirilmesi, elde edilen verilerin düzenlenmesi, farklı istatistiksel tekniklerin gerçekleştirilmesi ve analiz sonuçların sunulması aşamasında dikkat edilmesi gereken durumlar ve uyulması gereken ilkelere yer verileceği açıklandı.

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ VE AKADEMİK ÇALIŞMALARINA DESTEK SAĞLANACAK

HKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ufuk Akbaş program ile ilgili önemli bilgiler verdi. Nicel veri analizi ile açıklamalarda bulunan Akbaş: “Tecrübelerimiz ve gözlemlerimiz bizlere nitelikli araştırmaların gerçekleştirilebilmesinde ilgili bilim dalına özgü, kuramsal temellere ve güncel gelişmelere hâkim olmanın yanında araştırma yöntemleri, veri analizi ve bulguların sunulması süreçlerinin de oldukça önemli birer yetkinlik olduğunu göstermektedir. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünün izni ve desteği ile 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, bu eğitim programının hazırlanmasına temel hazırlayan bir ihtiyaç analizi gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz veriler, özellikle görev yaptıkları ilden farklı bir ilde lisansüstü eğitime devam eden öğretmenlerimizin bilimsel araştırma yöntemleri ve nicel veri analizi ile çalışmalarda büyük desteğe ihtiyaç duyduklarını işaret etmekteydi. Üniversitemiz bünyesinde kurulan Farabi Öğretmen Akademisinin odağında da öğretmenlerimizin mesleki ve akademik gelişimlerine katkıda bulunacak çalışmaların hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçların değerlendirilerek daha iyi çalışmaların tasarlanması yer almaktadır. Bu eğitim sayesinde hem bireysel çalışmalarına katkıda bulunarak mesleki ve akademik gelişimlerini doğrudan destekleme hem de öğretmenlerimizin gerçekleştireceği araştırmalar aracılığıyla kuramsal bilgi birikimine ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne dolaylı bir şekilde katkıda bulunma fırsatı yakalamış olacağımız için heyecan duymaktayız.” diyerek hazırlanan eğitim programı ile “TÜBİTAK BİDEB-2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerinin Desteklenmesi” programına başvurulduğunu ve desteklenmesi halinde katılımcıların masraflarının TÜBİTAK tarafından karşılanacağını söyledi.

PROGRAMA KATILIM SINIRLI SAYIDA TUTULACAK

Etkinlikteki katılımcı sayısının 30 olması planlanırken katılımcılar, kamu veya özel kurumlarda çalışan öğretmenler arasından belirleneceği, başvuruda bulunan öğretmenler arasından, yüksek lisans veya doktora tez aşamasında olanlara ise öncelik verileceği bildirildi.

Başvuruların alınması için hazırlanan formda araştırmacıların, nicel araştırmalarda istatistik paket programlarının kullanma, sosyal bilimlerde sıklıkla başvurulan istatistiksel analizleri gerçekleştirme ve raporlaştırma süreçlerine ilişkin yeterlik düzeylerini belirttikleri bir dizi soruya yer verilecektir. Bu sorulara verilen yanıtlar incelenecek ve yeterlik düzeyinin düşük olduğunu belirten araştırmacılara öncelik tanınacağı belirtildi.

Lisansüstü eğitim gören öğretmenlere yönelik uygulamalı nicel veri analizi eğitimi, 22-27 Ocak 2017 tarihlerinde HKÜ Sürekli Eğitim Merkezinde gerçekleştirileceği, program hakkında ayrıntılı bilgiye ve başvuru formuna “farabi2229.hku.edu.tr” adresi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

10.10.2017 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz