22 Mart 2023 Çarşamba
İKA'dan bölgesel kalkınmaya  destek

İKA'dan bölgesel kalkınmaya destek

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Ajansın kurulduğu günden bu yana bin projeye 261 milyon TL destek verdiğini söyledi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak Yaşam Kalitesi Yüksek, Beşeri Sermayesi Güçlü, Rekabetçi ve Yenilikçi, Orta Doğu'nun Çekim Merkezi İpekyol'unu inşa etme çabası içinde olduklarını söyleyen Akyılmaz, ‘‘Nitelikli insan kaynağı, mali enstrümanları ve yatırım danışmanlık hizmetleri ile bölgemizin kalkınmasında önemli bir misyon üstlenen ajansımız kurulduğu günden beri destek verdiği bin proje ile bölgemizde toplam 261 milyon TL'lik yatırımın hamisi olmuştur'' dedi.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programının bölgedeki tek yararlanıcı ili olan Gaziantep'te toplam bütçesi 40,3 milyon TL olan 5 önemli model projeye destek verdiklerini kaydeden Akyılmaz, Gaziantep Ticaret Borsası tarafından yürütülen Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsası Projesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Merkezi Biyogaz Üretim Tesisi Projesi, Şahinbey Belediyesi tarafından yürütülen Mecidiye Hanı Restorasyon Projesi, Gaziantep Üniversitesi tarafından yürütülen Ayakkabı Test Laboratuvarı ve Akreditasyon Merkezi Projesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından yürütülen Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi Projelerinin bu kapsamda desteklendiğini belirtti.

Ajansın Güdümlü Proje Programı kapsamında bölgede toplam 20,5 milyon bütçeli 5 proje, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında ise 8,5 milyon bütçeli 4 önemli model projeye destek verdiğini vurgulayan Akyılmaz, Ajansın 2020 yılı içerisinde, Mali Destek Programları, Fizibilite Desteği Programı, Teknik Destek Programı, Güdümlü Projeler Programı, Sosyal Gelişmeyi Destek programı ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı aracılığıyla bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak projelere destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Akyılmaz, “Kalkınma ajanslarımız 2018 yılından itibaren bölge kalkınma planlarındaki gelişme eksenlerine uygun stratejik kalkınma hedeflerini yakalamak üzere, belirli bir sektör, tema veya mekânda kalkınma sonuçları elde etmek amacı taşıyan alt program, tedbir, proje ve faaliyetleri içeren, nitelikli analize dayanan, ilgili kurumlarla işbirliği halinde hazırlanan, bölge planları ile uyumlu olan, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedefleri olan, orta vadeli olarak oluşturulan Sonuç Odaklı Programlar üzerinden çalışmalarını yürütmeye başlamıştır. Bu bağlamda ajansımız paydaşları ile işbirliğinde ilk etapta Gastronomi Turizmi ve Tarımda Rekabetçilik Sonuç Odaklı Programlarını hazırlayarak yürürlüğe koyduk. 2020 yılında Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı, Tarımda Rekabetçilik Yönetim Danışmanlığı Mali Destek Programı, İmalat Sanayinde Dönüşüm Finansman Maliyeti Desteği Programı, İmalat Sanayinde Dönüşüm Yönetim Danışmanlığı Mali Destek Programlarının yanında Güdümlü Proje Desteği Programı, Fizibilite Desteği Programı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Teknik Destek Programıyla bölgemizin kalkınma, yatırım, tarım, sanayi, girişim ekosistemini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Akyılmaz, “Yeni dönemde uygulayacağımız Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı, Tarımda Rekabetçilik Yönetim Danışmanlığı Mali Destek Programlarımızla bölge planımızda yer alan "Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmanın Sağlanması" öncelikli gelişme eksenindeki “Tarımsal İşletmelerin Rekabetçi ve Etkin Bir Yapıya Kavuşturulması” ve “Tarıma Dayalı İmalat Sanayinin Geliştirilmesi” hedefiyle işletmelerimizin etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulmasını ve tarımda değer zincirinin güçlendirilmesini sağlayacağız. Özel hedeflerimiz doğrultusunda da kooperatifçilik kültürünün geliştirilmesi, eni tarım teknolojileri ve uygulamalarının benimsenmesi ve tarımsal sanayi mevcut kooperatiflerimizin kurumsal kapasitesini güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

“Endüstri 4.0'ı ana eksenimize aldık” diyen Akyılmaz, “İmalat Sanayinde Dönüşüm Finansman Maliyeti Desteği Programı, İmalat Sanayinde Dönüşüm Yönetim Danışmanlığı Mali Destek Programlarımızla sanayi sektöründe üretimin ve katma değerin artırılması hedefi doğrultusunda, sanayide katma değeri yüksek üretim yapısına geçilmesini sağlayıp, AR-GE, inovasyon ve bilgi iletişim teknolojileri altyapısının geliştirilmesini sağlayacağız. Sektörel kümelenmeyi güçlendirip ihracatta 2023 vizyonuyla hedeflenen rakamlara ulaşmaya çalışacağız” İfadelerine yer verdi.

Bölgenin yeni gelişme ekseni gösteren Savunma Sanayiinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Akyılmaz, “Gaziantep'te savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren ya da bu alanda tedarik sürecine dahil olma potansiyeli bulunan firmaların kurumsal ve beşeri kapasitelerinin geliştirilmesi, üretim kapasiteleri ve üretim kalitelerinin arttırılarak savunma sanayi ekosistemine dahil edilmesi amacıyla çeşitli alanlarda eğitimler, fuar ve firma ziyaretlerinden müteşekkil bir dizi faaliyetin yıl içerisine yaygın şekilde gerçekleştirilmesini planlanmaktayız. Ayrıca söz konusu firmaların sektörde yaşanan en güncel teknoloji ve gelişmeleri takip ederek vizyon kazanmaları ve yüklenici konumunda bulunan firmaların yükümlülükleri hakkında bilgi edinmeleri amacıyla Savunma Sanayi Başkanlığı başta olmak üzere Aselsan, Havelsan ve Roketsan gibi firmalara, özel savunma sanayi şirketlerine ve SAHA İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'ne ziyaretler yapacağız. Savunma sanayinde faaliyet gösteren veya potansiyeli bulunan 10 firma ve 30 kişinin katılımları ile Savunma Sanayi Fuarları'na katılım sağlayacağız. Bunlara ek olarak TSKGV şirketleri, FNSS, BMC, Otokar, Nurol Makina, Temsa, Tümosan gibi büyük üretici firmaların davet edildiği Savunma Sanayi Tedarikçi Zirvesi düzenleyip yerli firmalarımızla B2B faaliyetleri gerçekleştirilmesini sağlayacağız” sözcüklerini kullandı.

Medikal Sektörüne yönelik de adım attıklarını akratan Akyılmaz, “TRC1 Bölgemiz, gelişmiş sanayi gücü ve insan kaynağı ile medikal ürünler konusunda ülkemizin dışarıya olan bağımlılığının azaltılması ve ülke ekonomisine katkı sağlanması konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. Bölge imalat sanayinin ağırlıklı olarak tekstil, gıda, metal ve plastik gibi medikal sanayiye girdi sağlayan sektörlerden oluşması, bölge ekonomisinin katma değerli üretim modeline dönüşümü noktasında önemli bir avantaj sunmaktadır. Bu kapsamda ilgili kurumlarımız ve sağlık sektöründen temsilcilerimizle beraber ‘‘Medikal Sektöründe Millileşme'' MESANTEP çalışmamızı başlattık. Bu çalışmamız ile medikal sektörü başta olmak üzere birçok sektörde dışa bağımlılığı azaltıcı ve yerli kaynaklarımızla yüksek teknolojiye dayalı milli üretimimizi yapmaya gayret edeceğiz. Bunun yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, İpekyolu Kalkınma Ajansımız desteğiyle Gaziantep Üniversitesi'nin yürütücüsü olduğu Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi Tesisi Kurulumu Projesi'nin sözleşmesini imzaladık. Proje ile Gaziantep Üniversitesi bünyesinde Radyofarmasötik ilaçların üretildiği bir tesis kurulacak. Aynı zamanda farklı izotoplar ile yeni kanser ilaçlarının araştırılıp geliştirileceği bir Ar-Ge merkezi kurulacak. Bu merkezde üretilecek ilaçlarda hem iç piyasa, hem de dış piyasaya arz edilecek. Projemizin toplam bütçesi 31,5 Milyon TL olup süresi 18 aydır. Özellikle ilaç endüstrisinin stratejik öneminin farkında olduğumuz bugünlerde, böyle bir projenin Gaziantep'te hayata geçirilmesi çok önemli. İnşallah bu yatırımla ülkemizdeki ilaç endüstrisinin millileştiği ve yerlileştirildiği en önemli merkezlerden birisi de Gaziantep olacak”      sözcüklerine yer verdi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak bölgesel girişim sermayesinin desteklenmesine yönelik çalışma da yürütüldüğünün altını çizen Akyılmaz, “ Bildiğiniz üzere, büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere sermaye katkısı sağlanarak bölgelerin gelişmesine ve rekabet güçlerinin yükseltilmesine destek olmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yatırımcısı ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın kurucusu olduğu toplam büyüklüğü 750 milyon TL olan "Bölgesel Kalkınma Fonu" ile "Teknoloji ve İnovasyon Fonu" kurulmuştur. İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak bölgemizde bahse konu fonların yatırım yapabileceği ve büyüme potansiyeli olan olası girişimleri araştırarak ön görüşmeler gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Söz konusu fonların bölgemizde faaliyet gösteren potansiyel girişimlere tanıtımı, fon hakkında farkındalık oluşturulması, fon yetkilileriyle girişimlerin bir araya getirilmesi konularında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirerek bölgemizin bu fonlardan aktif şekilde yararlanması için çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

12.04.2020 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz