31 Mayıs 2023 Çarşamba
Kaplan: “Şehir hastaneleri ranta hizmet edecek”

Kaplan: “Şehir hastaneleri ranta hizmet edecek”

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Sağlık Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonunda söz alarak, şehir hastanelerinin vatandaşa değil, ranta hizmet edeceğini ifade etti.

Kaplan’ın Plan Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşma: AKP döneminde, “yeni yatırım modeli”, “Kamu Özel Ortaklığı Modeli” ile ilgili uygulama yönetmeliğiyle devreye girmiş ve “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” kapsamında nitelendirilen Şehir Hastanelerinin yapımları devam etmektedir.

Kamusal Sağlık Hizmetlerini ortadan kaldıran, rantı dayatan bu sistem kısa vadede çok ciddi problemleri de beraberinde getirmiştir. Hastaneleri adeta AVM’leştiren, şehrin dışında, vatandaşı ulaşım anlamında hem maddi hem manevi olarak yoran Şehir Hastaneleri; hastayı hasta olarak değil, müşteri olarak görmek isteyen bir sistemin parçasıdır.

Halkımızın altyapısı güçlü, teknik anlamda modern teknolojiyle donatılmış, hijyenik ve kapasiteli hastanelerde hizmet alması, elbette hepimizin isteğidir. Ancak bu hastanelerle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak yerine, sağlığı ticarileştiren ve özelleştiren bir yapıyı inşa edilmektedir. Kendini maksimum 5 yılda amorti edecek şehir hastaneleri için devlet 25 sene kira ödeyecek, vatandaşın cebinden ödediği vergiler israf edilecek, olan yine vatandaşa olacaktır.

Devlet, hazine tarafından bedelsiz olarak tahsil edilen arsalar üzerine yapılan şehir hastanelerinin, yol ve alt yapı çalışmalarını da üstlenmekle kalmayıp; hastaneyi yapan şirketlere %70 doluluk garantisi de vermektedir. %70 doluluk sağlanmaması durumunda ise eksik kısmının tamamlanacağı sözünü de yapıcı şirkete taahhüt etmektedir.

KDV’den, Kamu İhale Kanunundan, damga vergisinden ve her türlü sair harçtan muaf tutulan bu SAĞLIK AVM’lerini yapan şirketlerin, uluslararası kredilerine tam Hazine garantisi verilmektedir.

Yeni teklifte ise “hizmet bedeli” tanımındaki “ihtiyari hizmetlerde sözleşmede yer alan miktara bağlı tıbbi destek hizmetlerinde pazar testi” süresini 5 yıldan 10 yıla çıkararak yine vatandaşın değil, hastaneleri yapan şirketlerin menfaati dikkate alınmıştır.

Köprüler, tüneller, duble yollar ve şehir hastaneleri gibi

yap-işlet-devret modeli ile ülkenin geleceği ipotek altına alınmakta, döviz kurlarındaki artış ve dış borçlanma, mevcut krizin katlanmasına yol açmaktadır.

BAKAN’A SORULAR:

Açılan şehir hastanelerinin aylık kira bedelleri toplam kaç TL’ye tekabül etmektedir?

Açılan şehir hastaneleri için sağlanan dış finansman desteğinin döviz cinsinden toplamı ne kadardır?

2018 yılı Kasım ayı itibariyle devlet hastanelerindeki doluluk oranı yüzde kaçtır?

2018 yılı Kasım ayı itibariyle, açılan 8 şehir hastanesinin, ayrı ayrı belirtilmek suretiyle doluluk oranları yüzde kaçtır?

Yapım şirketlerine %70 doluluk oranı garantisi verilme gerekçesi nedir? Bu doluluk oranı neye göre belirlenmiştir?

Açılan şehir hastanelerine ulaşım ve hizmet konusunda şikâyette bulunan vatandaş sayısı kaçtır?

Açılan 8 şehir hastanelerinin bulunduğu illerde, ayrı ayrı belirtilmek suretiyle toplam kaç devlet hastanesi kapatılmıştır? Kapatılan hastanelerdeki araç-gereç, ekipmanların durumu nedir?

25 yılda ödenecek kira bedeliyle, hali hazırda Türkiye’de kaç tane hastane yapılabilir, bakanlığınızın bu konuyla ilgili bir hesaplaması olmuş mudur?

Şehrin en ücra köşelerine sessiz sedasız taşıdığınız bu şehir hastanelerinden, kaç vatandaşımız memnundur? Bu konuda istatistiki bir çalışma yapılmış mıdır?

 

16.11.2018 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz