26 Mayıs 2022 Perşembe
Sanayide yerlileştirme için büyük adım

Sanayide yerlileştirme için büyük adım

TBMM, Sanayi, Ticaret Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Mehmet Erdoğan, sanayide sürdürülebilir bir üretim yapısının oluşturulabilmesi için kullanılan girdilerin ithal edilmesi yerine yurt içinde üretilmesini öngören "Yerlileştirme yürütme kurulu" konulacağını açıkladı. 

AK Parti Gaziantep Milletvekili Erdoğan, Türkiye’de imalat sanayinin uluslararası düzeyde rekabet edebilmesi ve sürdürülebilir bir üretim yapısının oluşturulabilmesi için kullanılan girdilerin ithal edilmesi yerine yurt içinde üretilmesini öngören kurulun oluşturulduğunu belirtti. 24 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yerlileştirme yürütme kurulunun oluşturulduğunu aktaran Erdoğan, dış ticaret açığının kapatılması ve sanayi üretiminin ithal ara malı ihtiyacının yerlileştirilmesi için yeni bir yol haritası çizildiğini söyledi. Erdoğan, 56,1 milyar dolar olan dış ticaret açığının da kapatılacağını vurguladı.

Erdoğan gerçekleştirdiği basın açıklamasında, “Sanayimizin ithalata bağımlılığını azaltacak, rekabet gücünü artıracak programların hayata geçirilmesi, yurt içi sanayinin uluslararası pazarlara entegre olarak geliştirilmesi, yüksek teknolojili ürünlerin sanayi ve ihracattaki payının artırılması amacıyla Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Yerlileştirme Yürütme Kurulu" oluşturuldu. Başbakan yardımcısı başkanlığında, maliye, ekonomi, bilim, sanayi ve teknoloji, gümrük ve ticaret ve kalkınma bakanlarının katılımıyla, ortak akıl oluşturulması, ithalat bağımlılığını azaltacak, rekabet gücünü artıracak programların hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar yapılacaktır. İlk aşamada imalat sanayi katma değerini 10 yılda iki katına çıkaracak diğer tüm sektörlerin yanı sıra 5 odak sektörü, kimya ve ilaç sanayi, gıda sanayi, yarı iletken elektronik ürünler, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtları olarak belirlenmiştir. Öte yandan, Sanayi 4.0 kapsamında stratejik önem taşıyan ve diğer odak sektörlerle yatay ilişki içerisinde olan bilişim ve yazılım sanayii de odak sektörler kategorisine dahil edilmiştir. Yerlileştirme çalışmalarına temel teşkil etmesi amacıyla, imalat sanayimizin 104,8 milyar dolarlık ara malı ithalatını oluşturan 2 bin 768 adet ürün grubu, teknoloji düzeyine göre filtrelenmiş ve bin 164 ürün grubu düzeyine indirgenmiştir. Bunlar arasından ülkemizin üretim yetenekleri, ithalatı içindeki payı, uluslararası pazar büyüklüğü, rekabet potansiyeli, teknoloji ve karmaşıklık düzeyleri açısından tek tek incelenerek kısa vadede yerlileştirilebileceği değerlendirilen 43 ürün belirlenmiştir. Eş güdüm içerisinde yürütülecek olan yerlileştirme programı ile odak sektörler öncelikli olmak üzere, imalat sanayinde kritik görülen sektörlerde yer alan ürünler, teşvik, koruma tedbiri, vergi indirimi, kaynak tahsisi ve muafiyet gibi politika araçları ile desteklenerek yerlileştirilecektir. Yerlileştirme yürütme kurulu sanayi ürünlerinin ithalatından kaynaklanan açıkların kapatılması, kurulun kararıyla hangi ürünlerin yerlileştirileceğine ve ne tür destekler verileceğine, sanayimize ve sanayicimize ivme kazandıracağını ve önemli çalışmaları hızla hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

25.01.2018 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz