5 Temmuz 2022 Salı
"Ticari arabuluculuk uzlaşma kültürümüzü artıracaktır"

"Ticari arabuluculuk uzlaşma kültürümüzü artıracaktır"

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer "Ticari davalarda, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olacak" dedi.

Gaziantep Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, içerisinde yeni konkordato şartlarıyla, ticari alacak davalarında arabulucuya başvurma şartının ve abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takiplerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifinin önümüzdeki günlerde mecliste görüşüleceğini bildirdi.

İmza sahibi olduğu teklife ilişkin açıklamada bulunan Koçer, "Ticari davalarda alacak ve tazminat talepleri hakkında, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı olacağının" altını çizdi.

TİCARİ DAVALARINDA ARABULUCULUK ŞARTI OLACAK

İşçi işveren davalarında ki arabuluculuk sisteminin bir yıldır yürürlükte olduğunu hatırlatan Koçer "Burada önemli bir başarı elde edildi. Şimdi de aynı başarılı süreci ticari arabuluculuktan bekliyorum. Ticari arabuluculuk kanunlaştığında hem uzlaşma kültürümüz artacak hem de mahkemelerimizde yıllarca süren,bitmek bilmeyen davaların sayısı azalacaktır." diyen

Milletvekili Koçer yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti "Ticari davalarda alacak ve tazminat talepleri hakkında, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olacak. Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına dair tutanağı dava dilekçesine eklemek zorunda olacak. Bu yapılmadığı takdirde mahkeme ilk ihtardan sonra davanın usulden reddine karar verebilecek. Arabulucu olarak komisyon başkanlıklarınca belirlenen listede yer alan ve   tarafların üzerinde anlaştıkları bir arabulucu seçilebilecek. Taraflardan birinin mazeretsiz toplantıya katılmaması nedeniyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda, toplantıya katılmayan taraf davada tamamen haklı bulunsa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu olacak. Bilirkişilik bölge kurullarının personeli, Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilecek."

Söz konusu teklifte konkordato başvurusunda ibraz edilmesi gereken, bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanacak olan rapora ilişkin esasların da yeniden belirlendiğini ifade eden Koçer "Rapor, Türkiye Denetim Standartlarına göre hazırlanacak. Denetim raporlarını hazırlayanların çalışma şeklinden, denetimlere ve sorumluluklarına kadar her detayın açıkça düzenlendiği teklifle konkordato talebinde bulunanların gerçek mali durumları mahkemeye sunulmuş olacak." dedi.

Konkordato komiserinin seçimi, nitelikleri ve eğitimiyle ilgili düzenlemelerin de yer aldığı teklifte, komiserler bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesinden seçilecek.

29.11.2018 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz