13 Ağustos 2022 Cumartesi
6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA AİT KANUN TEBLİĞİ (VERGİ AFFI)

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA AİT KANUN TEBLİĞİ (VERGİ AFFI)

6736 Sayılı Kanun Tebliği 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Aslında hiçte yabancı olmadığımız aflardan bir tanesi daha hayatımıza girmiş oldu. Ülkemizde her seçim dönemlerinden önce, seçmen potansiyelinin sempatisini kazanmak için belirli dönemlerde aflar çıkarıldı muhtemelen bundan sonra da çıkarılacaktır. Ancak 6736 Sayılı Kanun Tebliği bugüne kadar çıkarılan kanunlar içerisinde en kapsamlı ve parantez içerisinde “en affedici” olanı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu Tebliğ ile “ Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirtilmiştir”.

Yapılandırma kapsamında vergi dairelerine;

-30 Haziran 2016 dahil olmak üzere bu tarihten önceki dönemlere ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları,

-30 Haziran 2016 dahil olmak üzere bu tarihten önce verilen askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezaları,

-Vadesi Kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihinden önce olan vergi dairelerince takip edilen vergi dışındaki diğer amme alacakları (ecrimsil, öğrenim ve katkı kredisi alacakları gibi) alacaklar için vergi dairesine başvurabilir.

6736 Sayılı Kanununun vergi dairelerince yapacakları kapsamda kesinleşmiş borçlar, 6552 Sayılı Kanun kapsamında devam eden borçlar, davaya konu edilen ihtilaflı alacaklar ile inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemler ve pişmanlıkla veya kendiliğinden yapılan beyanlar dolayısıyla yapılandırma yer almaktadır.

6736 Sayılı Kanun ile aslında borçlulara büyük kolaylıklar ve indirimler sağlanmıştır. Borç asıllarının tamamını almakla birlikte, gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyat endeksi) oranları esas alınarak güncellenen tutar, vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) %50 sinin ödenmesini öngörmektedir.

Kanunda örnek olarak verilen bir uygulamayı sizinle paylaşmak istiyorum.

Örnek; 2011 vergilendirme dönemine ilişkin olarak 25.03.2012 tarihine kadar elektronik ortamda verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmemiştir. Yapılan inceleme sonucunda, 2011 dönemi için 33.000 TL gelir vergisi tarh edilmesi ve bir kat vergi ziyaı cezası ile 1.070 TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Vergi ceza ihbarnamesi 13.03.2013 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. İnceleme sonucu yapılan bu tarhiyat 12.04.2013 tarihinde tahakkuk etmiş ve Kanunun yayımlandığı tarihe kadar herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bu tarhiyata göre;

Gelir Vergisi                                                     :  33.000,00 TL

Vergi Ziyaı Cezası                                           :   33.000,00 TL

Özel Usulsüzlük Cezası                                  :   1.070,00 TL

Gecikme Faizi                                                 :    4.620,00 TL

Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı       :   18.110,47 TL

Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı  : 18.110,47 TL

TOPLAM                                                                 :   107.910,94 TL

Kanundan yararlanmak üzere başvurulması halinde, ödenecek tutarlar ve tahsilinden vazgeçilen tutarlar ise;

ÖDECENECEK TUTAR

Gelir Vergisi                                                            :  33.000,00 TL

Özel Usulsüzlük Cezası (1.070 x %50 )                 :  535,00 TL

Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine)                     : 699,60 TL

Yi-ÜFE Tutarı (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine) : 7.283,76 TL

 

TOPLAM                                                             :  41.518,36 TL

TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN TUTAR              :   74.375,94 TL

Örnekte de görüleceği üzere ; 107.910,94 TL borcu oluşan mükellef bu borcunun %38’i olan 41.518,36 TL yi ödeyerek borcun %62 sinden 74.375,94 TL den yapılandırma yaparak kurtulmuş oluyor ki, buda gerçekten borçlu açısından çok büyük bir yükten kurtulduğunun göstergesidir.

Başvurular bağlı bulunan vergi dairesine veya www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden online olarak başvuru yapılabilecek. Başvuruların en geç 31 Ekim 2016 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Yapılandırılan borçlar tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecek.

6736 Sayılı Kanun önceki aflara nazaran sağlamış olduğu kolaylıklar ve indirim tutarları ile gerçekten borçlu mükelleflere çok büyük indirim imkanı sunmaktadır. Borçlu mükelleflerin bu aftan yararlanması hem kendileri hem de devletin alamadığı alacaklarını tahsil noktasında büyük önem arz etmektedir. Bu çıkarılan aflar hep kafalara “vergisini düzenli olarak ödeyen vatandaşların suçu ne” sorusunu akla getirmektedir. Kesinlikle vergisini düzenli ödeyen vatandaşlarında mükafatlandırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır ki bu anlamda çalışmalar yapılıyor yapılmaya da devam etmelidir. Trafik cezalarında olduğu gibi cezanın 15 gün içinde ödenmesi halinde %25 indirim uygulaması gibi, düzenli ödeme yapan mükelleflerinde ödemelerinde indirim yapılması kanaatindeyim.

Bundan sonra ki her dönemde af beklentisinin olmadığı, verginin tabana ve lüks tüketime de yansıtıldığı vergi oranlarının düşürüldüğü ve vergi tahsil oranlarının arttığı bir vergi sistemine geçilmesi dileği ile iyi günler diliyorum.

 

Kaynaklar;

  • 6736 Sayılı Kanun Tebliği
  • Maliye Bakanlığı 6736 Kanun Rehberi

 

 

1.09.2016 (Ercan BODUR)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

BELİRSİZLİKLER TAKIMI

GAZİANTEP FK'DAN KÖTÜ SİNYALLER

GSMMMO’DA 23.DÖNEM

ŞAMPİYONLUĞUN HİKAYESİ

BİREYSEL EMEKLİLİKTE KADEMELİ GEÇİŞ

ŞANGAY'A DOĞRU EKSEN KAYMASI MI?

İŞSİZLİK RAKAMLARI KÖTÜ GELDİ

KREDİ KARTLARINDA TAKSİT SAYILARININ ARTTIRILMASININ PİYASAYA ETKİSİ

DOĞUM YAPAN ANNEYE HER AY 823 TL DEVLET KATKISI